top of page

Hva gjør Naprapaten

Naprapati er en 4 årige høyskoleutdannelse som bygger på kombinasjonen av flere ulike behandlingsformer som bla dyp muskelbehandling, fascia-innrettede behandlingsteknikker, nåler, manipulasjon-/mobiliseringsteknikker og muskeltøyninger.

 

Behandlingen er individuell innrettet og Naprapaten ønsker å gi et så optimalt resultat som mulig ved hver behandling. Den dype vevsbehandlingen kan oppleves som smertefull, men gir også resultat.

 

Hvilken effekt kan behandlingen gi deg? - Behandlingen kan gi deg: bedre bevegelsesfrihet, gi deg mer energi, bedre konstentrasjonsevne, bedre holdning, økt tolleranse for fysisk stress.

Mange opplever også en påvirkning på det emotionelle plan da tanker og hendelser kan lagre seg i muskel og fascian. Naprapaten kan også gi deg råd og veiledning innenfor områder som ergonomi, treningsøvelser og hjemme-øvelser med mer.

Under Behandlingen

Når en pasient kommer til en naprapat for første gang, innledes besøket med en anamnese. For å finne årsaken til pasientens smerter er det viktig å foreta en gjennomgang av pasientens sykdomshistorie og livssituasjon.

 

Deretter foretas det en rekke kliniske tester for å finne årsaken til smerten. Naprapaten stadfester hvilke strukturer som er påvirket, og om det foreligger neurologiske eller sirkulatoriske forstyrrelser. Testene avdekker også eventuelle sykdomstilstander, der pasienten oppfordres til å kontakte lege.

nakke rygg smerter.jpg
En behandlingsserie hos en naprapat er som regel på tre til sju behandlinger. 
Ved akutte tilstander trenger man sjelden mer enn en til to behandlinger. Smertene har da ikke pågått så lenge, og har ikke spredd seg til andre omkringliggende strukturer.
Ved å oppsøke naprapat raskt blir man fortere bra igjen.
 
Kroniske smerter krever ofte flere behandlinger i kombinasjon med hjemmeøvelser. Smertene har da pågått i lang tid og har ofte spredd seg til omkringliggende strukturer. Det kreves da flere behandlinger for å få spenninger og stivheten til å slippe taket.
Naprapatiens Historie
 
Ordet kommer av det tsjekkiske ordet «napravit», som betyr å korrigere, og det greske ordet «Pathos» som betyr smerte.
Naprapati ble utviklet fra kiropraktikken på begynnelsen av 1900 tallet. Man begynte da å interessere seg for sekundære spenninger i omkringliggende mykdeler, i tillegg til den sedvanlige manipulasjonen. Den første skolen ble grunnlagt i 1907 av den amerikanske kiropraktoren Oakley Smith, som formulerte grunntesene for naprapatien. Siden den gang har yrket utviklet seg mye, blant annet på grunn av nyere forskning.
 
Naprapaten behandler både muskler og ledd innenfor en helhetstenkning der ortopedisk manuell medisin kombineres med en spesifikk kunnskap om kroppens oppbygging via muskler, skjelett, ledd og nervesystem. Naprapaten behandler spesielt lidelser i ledd, sener og muskler.
 
Innenfor naprapatiens behandlingssystem er manipulasjon, mobilisering, massasje, muskeltøyning, artikulering og triggerpunktsbehandling hovedelementene. Disse metodene blir ofte benyttet i kombinasjon for effektivt å behandle muskel- og skjelettplager.
Utdanningen til Naprapat er et 4-årig heltidsstudie ved Naprapathögskolan i Stockholm, University of Science i Kotka (bachelor og master degree) Finland, eller i Chicago USA. Per dags dato er alle medlemmene i Norges Naprapatforbund utdannet i Stockholm.
bottom of page